Black Ribbon
 

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ได้แก่

 

 

1.รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร สาขาชีววิทยา   ได้แก่

 นางสาวสุพรรณษา   โสจันทร์   นักเรียนชั้น  ม.6/16

 

2.รางวัลเกียรติคุณประกาศ  สาขาดาราศาสตร์  ได้แก่

นายณัฐวุธ   สุวรรณหาร         นักเรียนชั้น  ม.6/16

 

3.รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร  สาขาฟิสิกส์   ได้แก่

นายวงศ์ขัติยะ   ขัติยะวงศ์         สาขาฟิสิกส์      นักเรียน ม.6/16

 

4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้ลำดับสำรอง  ได้แก่

นายคณิศร   รันสิณโย      นักเรียน ม.6/16

   

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect